Zapłacisz podatek od składki zdrowotnej!

maj 24, 2023

Spis treści:


Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do 22 maja 2023 r. przedsiębiorcy byli zobligowani przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ten nowy obowiązek dotyczył każdego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który w 2022 r. podlegał opodatkowaniu podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Zatem m. in. trener personalny, salon fryzjerski, kancelaria adwokacka, sklep zoologiczny, sklep internetowy, agencja reklamowa, firma transportowa, szkoła języków obcych, firma budowlana, gabinet masażu, wirtualna asystentka lub osoba prowadząca im księgowość musieli pamiętać, aby wysłać nowe rozliczenie za 2022 r. do ZUS.

W rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne może zostać wykazana niedopłata lub nadpłata składki.

Niedopłatę należy zapłacić do ZUS do 22 maja 2023 r., natomiast aby uzyskać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy do 1 czerwca złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za pośrednictwem PUE ZUS.

Jaki podatek za zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne?

  • Podatek wg skali

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, jest neutralna podatkowo, czyli stanowi de facto podatek. W związku z powyższym uzyskany zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne również nie będzie wywierać żadnych skutków podatkowych.

  • Podatek liniowy

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który opłaca podatek liniowy (19%) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, może być uznana za koszt podatkowy lub odliczona od podstawy opodatkowania do limitu 10.200,00 w 2023 r. (limit w 2022 r. wynosił 8.700,00 zł). 

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych – jeżeli składka była zaliczona do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach należy dokonać korekty zeznania PIT-36L za 2022 r. Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów mieści się w tej nadpłacie.

Jeżeli opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik odliczał od podstawy opodatkowania wówczas powstaje obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy opodatkowania mieści się w tej nadpłacie.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może być odliczona od przychodu w wysokości do 50% zapłaconej składki. Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek doliczenia do przychodów w zeznaniu rocznym za 2023 r. zwróconej kwoty składki zdrowotnej (zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o podatku zryczałtowanym). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od przychodów mieści się w tej nadpłacie.

Przypominam, że zwrot składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nastąpi do 1 sierpnia 2023 r.

Źródło: Informacja MF przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy 

Artykuł okazał się pomocny? Postaw wirtualną kawę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *