Wiedza, doświadczenie,

Usługi kadrowo - płacowe oraz rozliczenia z ZUS

-
W ramach świadczonych przez nas usług w szczególności zapewniamy:
 • Przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz innych form zatrudnienia
 • Przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11)
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
 • Przygotowywanie umów cywilno - prawnych: zlecenia, o dzieło
 • Doradztwo w sprawach kadrowo - płacowych
 • Projektowanie i tworzenie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Wystawiane zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
COMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna Pawłowska
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
+48 608-456-970, +48 500-721-468
+48 (61) 65-32-606
Projekt i wykonanie BerMar multimedia