Wiedza, doświadczenie,

Wystawianie faktur do paragonów poniżej 450 zł

dodano: 2020-08-23
-

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz czynnego podatnika podatku VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP nabywcy. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu bez NIP,  organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.


Faktury uproszczone wg ustawy


W związku z tymi zmianami w wystawianiu faktur, niemałe zamieszanie zrobiło się wokół tzw. faktur uproszczonych. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną, która oprócz numeru NIP nabywcy zawiera wyłącznie dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.


Najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów


MF w swojej wypowiedzi dla Gazety Podatkowej z dnia 17.08.2020 r. wskazało, że sprzedawca może wystawić tradycyjną fakturę do paragonu fiskalnego o wartości do 450 zł brutto (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy, ale pod warunkiem, że nabywca zwróci sprzedawcy ten paragon, aby faktura uproszczona w postaci paragonu nie weszła do obiegu prawnego.

To bardzo ważne stanowisko, ponieważ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej już kilkukrotnie w tym roku zmieniał zdanie właśnie w sprawie możliwości wystawiania tradycyjnych faktur do paragonów z NIP.

Ponadto MF zapewniło, że trwają prace nad wydaniem objaśnień podatkowych w tym zakresie.

MF wskazało również, że w okresie od 1.01.2020 r. ? 30.09.2020 r. wystawiony paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy należy wykazać w JPK_VAT, na tych samych zasadach co każdą fakturę wystawioną w tradycyjny sposób.


Podstawa prawna:

art. 106b ustawy o VAT

art. 106e ustawy o VATCOMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna Pawłowska
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
+48 608-456-970, +48 500-721-468
+48 (61) 65-32-606
Projekt i wykonanie BerMar multimedia