Wiedza, doświadczenie,

Wstępna opłata leasingowa a koszty

dodano: 2019-02-18
-
"(...) wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumiana w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia (wyrok NSA z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2120/11). Jak zauważył NSA w wyroku z 7 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1981/11), "dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu". Jest to zatem opłata jednorazowa o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo (...), a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu".

Wyrok NSA z 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2906/11


Napisz do nas

COMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna Pawłowska
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
+48 608-456-970, +48 500-721-468
+48 (61) 65-32-606
Projekt i wykonanie BerMar multimedia