Wiedza, doświadczenie,

Refaktura usług hotelowych a podatek VAT

dodano: 2019-02-18
-
Zastanawiam się, czy na studniach jeszcze uczą o neutralności podatku VAT. Moja długoletnia praktyka w zawodzie doradcy podatkowego wskazuje, że od kilku lat ewidentnie rośnie fiskalizm w naszym pięknym kraju, a neutralność podatku VAT to mrzonka. Stanowione przepisy niby mają wspierać przedsiębiorczość i pięknie głosi się takie hasła propagandowe , ale rzeczywistość jest zupełnie inna.

Jakiś dowód na poparcie mojej tezy?

Pytanie: czy firma będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z odsprzedażą usług noclegowych mających na celu nabycie tych usług na cele ? ściśle związane z działalnością gospodarczą?? Niby nic takiego, w dzisiejszej rzeczywistości nie tak odosobniony przypadek. No więc?

(...) Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

(...) przepisy takie jak dyrektywy, które nie są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, nie odznaczają się bezpośrednią skutecznością. Adresatami dyrektyw są wyłącznie państwa i nie mogą być one kierowane do innych podmiotów prawa ? osób fizycznych i prawnych. Zasadą jest, że dyrektywy nie obowiązują bezpośrednio w wewnętrznych porządkach prawnych, a ich istotą jest to, że wyznaczają rezultat, jaki ma zostać osiągnięty, natomiast wybór środków mających służyć jego realizacji został pozostawiony swobodnej decyzji państw członkowskich.

Po dłuższym wywodzie Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącym Szóstej Dyrektywy Rady następuje konkluzja:

(...) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych. Obowiązujący zapis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, jak i przepisy Dyrektywy nie zezwalają na takie odliczenie podatku VAT.

W tym miejscu należy zauważyć, że w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych nie ma wpływu fakt, że usługi te Wnioskodawca będzie nabywał celem zrealizowania świadczenia kompleksowego w postaci usług hotelowych polegających na wynajęciu pokoi hotelowych wraz ze śniadaniem. Podkreślić należy, że powołany przepis nie rozróżnia sytuacji, w której nabywca usług noclegowych i gastronomicznych działa jako ostateczny konsument, czy też nabywa je w celu dalszej odsprzedaży, bądź odprzedaje jako usługę składową świadczenia kompleksowego. Skoro zatem nabyte przez Wnioskodawcę usługi mieścić się będą w zakresie usług wskazanych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do skorzystania z odliczenia podatku wykazanego na otrzymanych fakturach (...).


Dla zainteresowanych: 0113-KDIPT1-2.4012.717.2018.1.KW 3 grudnia 2018 r.
Napisz do nas

COMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna Pawłowska
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
+48 608-456-970, +48 500-721-468
+48 (61) 65-32-606
Projekt i wykonanie BerMar multimedia