Usługi kadrowo - płacowe oraz rozliczenia z ZUS

W ramach świadczonych przez nas usług w szczególności zapewniamy:

 • Przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz innych form zatrudnienia
 • Przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
 • Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (ZUS RMUA)
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
 • Przygotowywanie umów cywilno - prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Doradztwo w sprawach kadrowo - płacowych
 • Projektowanie i tworzenie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • Przygotowanie deklaracji do urzędów publicznych (US, ZUS)
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Wystawiane zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
biuro rachunkowe Swarzędz, biuro rachunkowe Poznań, usługi księgowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Poznań, księgowa Swarzędz, księgowa Poznań, zakładanie firm i spółek