Usługi księgowe

KSIĘGI RACHUNKOWE (HANDLOWE)

 

W ramach świadczonych przez nas usług w szczególności zapewniamy:

 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Przygotowanie we współpracy z Klientem Zakładowego Planu Kont spełniającego wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • Sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
 • Aktywne wsparcie w procesie tworzenia budżetów
 • Rozliczenia podatkowe w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług
 • Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • Współpraca z audytorami Klienta

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

W ramach świadczonych przez nas usług w szczególności zapewniamy:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Rozliczenia podatkowe w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług
 • Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
biuro rachunkowe Swarzędz, biuro rachunkowe Poznań, usługi księgowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Poznań, księgowa Swarzędz, księgowa Poznań, zakładanie firm i spółek