Oferta Usług

Prowadzenie księgowości naszych Klientów wiąże się nierozerwalnie z doradztwem podatkowym, z tego powodu Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska oferuje Państwu kompleksową obsługę firm  w tym właśnie zakresie.

» Doradztwo podatkowe
- Sporządzanie deklaracji, informacji i zeznań podatkowych - Udzielanie opinii i porad podatkowych
» Usługi dodatkowe
- Pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacja firmy - Przygotowywanie przelewów dla Klienta - Przygotowywanie wniosków kredytowych
» Usługi kadrowo - płacowe oraz rozliczenia z ZUS
- Przygotowywanie list płac dla pracowników - Przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
» Usługi księgowe
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS - Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów