Logo
Facebook Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
potęga wiedzy i doświadczenia
Start
O firmie
Oferta Usług
Poradnik Podatnika
Kontakt
Jak dokumentować usługi, których miejscem świadczenia jest inny kraj niż Polska?
Strona główna  >   Poradnik Podatnika  >   Jak dokumentować usługi, których miejscem świadczenia jest inny kraj niż Polska?

" (...) Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeśli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Zgodnie z ogólną zasadą (…) miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n ustawy o VAT.

(…) faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać właściwy i ważny numer identyfikacyjny, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej oraz:

1) adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub

2) wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub

3) oznaczenie "odwrotne obciążenie".

Określenie statusu kontrahenta z Unii Europejskiej możliwe jest m.in. poprzez podanie przez niego numeru VAT oraz potwierdzenie, że numer identyfikacyjny VAT nabywcy jest ważny. Potwierdzenie ważności tego numeru może w wyniku weryfikacji  tego numeru identyfikacyjnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej (pod adresem http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies).

Usługodawcy zarejestrowani  jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje (tzw. informacje podsumowujące) o dokonanych usługach (…).

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy lub kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Ważnym jest, że informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym mowa w ust. 3-6 ustawy o VAT."

Źródło: http://firma.wieszjak.pl/podatki/284270,Jak-dokumentowac-uslugi-ktorych-miejscem-swiadczenia-jest-kraj-inny-niz-Polska.html

Dodatkowe informacje
Na górę
Drukuj
Kontakt
COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
tel. +48 608 456 970, +48 500-721-468
fax. +48 (61) 65-32-606
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia