Logo
Facebook Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
potęga wiedzy i doświadczenia
Start
O firmie
Oferta Usług
Poradnik Podatnika
Kontakt
Jak określić wartość początkową samochodu wniesionego aportem do firmy podatnika?
Strona główna  >   Poradnik Podatnika  >   Jak określić wartość początkową samochodu wniesionego aportem do firmy podatnika?

„(…) Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Chcąc ustalić wartość początkową samochodu wnoszonego aportem do firmy, podatnik ma dwie możliwości wyceny: wg ceny nabycia oraz wg cen rynkowych.

(...) Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Warto zwrócić uwagę, że podatnikowi nie będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu. W związku z tym wartość początkowa samochodu osobowego winna być ustalana według ceny brutto (zawierającej VAT), wynikającej z faktury(faktur) dokumentujących zakup samochodu.

Natomiast (…) jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, (…) wartość początkową samochodu przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia oraz stanu i stopnia ich zużycia.”

 

Źródło: http://samochod-w-firmie.wieszjak.pl/najczestsze-problemy/295975,Jak-okreslic-wartosc-poczatkowa-samochodu-wniesionego-aportem-do-firmy-podatnika.html
biuro rachunkowe Swarzędz, biuro rachunkowe Poznań, usługi księgowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Swarzędz, doradztwo podatkowe Poznań, księgowa Swarzędz, księgowa Poznań, zakładanie firm i spółek

Dodatkowe informacje
Na górę
Drukuj
Kontakt
COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
tel. +48 608 456 970, +48 500-721-468
fax. +48 (61) 65-32-606
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia