Logo
Facebook Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Doradcy Podatkowego COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
potęga wiedzy i doświadczenia
Start
O firmie
Oferta Usług
Poradnik Podatnika
Kontakt
Aktualność "Należność regulowana w ratach a ulga na złe długi"

Należność regulowana w ratach a ulga na złe długi

(…) Według legalnej definicji zawartej w ust. 1a art. 89a ustawy (o VAT) nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona, gdy należność określona na fakturze dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi nie została zapłacona w terminie 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Niezależnie więc od innych warunków, m.in. wymienionych w ust. 3 w związku z ust. 2 pkt 6 art. 89a ustawy, wskazujących szczegółowo okres rozliczeniowy, w którym podatnik może dokonać korekty, podjęcie czynności zmierzających do korekty nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 180 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności należności wykazanej na fakturze.

(…) w przypadku ustalenia w umowie, iż płatność ma następować w ratach, o uprawdopodobnieniu nieściągalności części wierzytelności można mówić dopiero po upływie 180 dni od płatności każdej raty.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 537/11


DATA PUBLIKACJI: 2012-03-29 » Pozostałe aktualności
Na górę
Drukuj
Kontakt
COMPERTUS Katarzyna Pawłowska
Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego
62-020 Swarzędz, os. M. Mielżyńskiego 97/6
61-062 Poznań, ul. Mścibora 8 II piętro
tel. +48 608 456 970, +48 500-721-468
fax. +48 (61) 65-32-606
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia