Aktualność "Wstępna opłata leasingowa a koszty"
„(…) wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumiana w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia (wyrok NSA z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2120/11). Jak zauważył NSA w wyroku z 7 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1981/11), „dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu”. Jest to zatem opłata jednorazowa o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe – dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo (…), a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu”.

Wyrok NSA z 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2906/11


DATA PUBLIKACJI: 2014-09-14 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma